6.8.08

Antara Kesan Pembandaran

Kesan Pembandaran

* Pertambahan Penduduk.

Pertambahan penduduk menyebabkan lebih banyak permintaan terhadap barang-barang keperluan dan kemudahan perkhidmatan

* Perkembangan Industri Dan Teknologi

Perkembangan Industri dan teknologi meningkat sejajar dengan pertambahan penduduk dan menimbulkan pencemaran di dalam udara.

* Perubahan Sosial.

Ini adalah seperti proses perbandaran dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Tidak ada komentar: